Proba intermedia 

Crea unha anotación, coa categoría “Opinión”, na que ofrezas a túa postura diante da indicación das autoridades de que a falta de privacidade e o descoñecemento en moitos casos de con quen se está a falar constitúen un perigo dos chats e redes sociais. Ten en conta estes datos do estudo Adolescentes e internet en Galicia:

  • Ao 50% da xente nova parécelle seguro navegar por internet.
  • Esa mesma porcentaxe di que agrega amizades sen coñecelas.
  • O 52% afirma que os seus pais non os controlan en absoluto.
  • Ao 78% nunca se lles puxo en cuestión na casa o uso que fan da rede.
  • A maioría dos e das adolescentes emprega as redes sociais para mostrarse, tontear, ligar…

Extensión mínima: dous parágrafos con varias oracións cada un deles.
Debe incluír:

Para revisar a lingua, podedes botar man deste corrector.

Orixe da imaxe
Advertisement