Intervención de proba. Os vídeos de youtube reprodúcense automaticamente só con pegar a url. Por exemplo: